top of page

商業電台訪問: 線上培訓自家女皇We Own


多謝企業培訓師 Matchy Ma 註冊工業及組織心理學家上嚟同Rebecca Leung 梁淑意 吳詠希 Nicole分享網上培訓心得

「我哋一齊試試嗰咪,講聲good good good morning先」唔好睇少團隊的力量,互相鞭策、扶持才能夠走更遠嘅路!

祝大家有個充滿力量嘅早上

#商業電台 #雷霆881 #自家女皇 #企業培訓師


第一 節訪問

https://drive.google.com/file/d/1MboXPhoSB3ouz6_NtXy9GvHf-RpXR3Zs/view?usp=sharing


第二節訪問

https://drive.google.com/file/d/1j2afk1OMs5qxyt0Lode-WjpGBkV2Crb8/view?usp=sharing

44 views0 comments
bottom of page